Smernice ESMA/EBA v javni obravnavi pri ATVP

S ciljem seznanitve udeležencev na slovenskem finančnem trgu pred opredelitvijo glede uporabe smernic Agencija za trg vrednostnih papirjev le-te posreduje v javno obravnavo, in sicer izključno glede uporabnosti oz. (ne)izpolnjevanja smernic. V vsebino smernic, ki sta jih ESMA in EBA že sprejeli, ni mogoče posegati.

ATVP tako v obravnavo posreduje Smernice o provizijah za uspešnost pri upravljanju KNPVP in nekaterih vrst AIS

Morebitne pripombe z utemeljenimi razlogi, zakaj teh smernic ne bi mogli izpolnjevati, se lahko posredujejo ATVP na elektronski naslov smernice@atvp.si najkasneje do 25. 11. 2020.
 

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si