Register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter seznam članov sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS

Agencija v skladu s 195. členom ZTFI-1, 150. členom ZISDU-3 in 452. členom ZTFI-1 vodi in redno dopolnjuje register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter seznam članov sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS, v katerega se vpisujejo vse:
1. borznoposredniške družbe, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov,
2. banke, ki jim je Banka Slovenije izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov s finančnimi instrumenti ter
3. družbe za upravljanje, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja in pomožnih storitev.

Zap. št.

Banka / borzno posredniška družba / družba za upravljanje

Kontakt

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  /

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  5, 13

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  7

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  -

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  /

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  3

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  /

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  /

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

  /

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  /

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  /

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  10

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  /

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  /

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  /

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  /

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  /

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  -

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  /

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  1, 2, 3

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  /

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  -

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  /

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  1, 3

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  /

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  -

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  /

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  1, 3

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  /

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  -

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  /

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  7

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  -

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

  /

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  /

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  7

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  -

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

  /

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  /

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  7

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  -

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

  /

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  /

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  7

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  -

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

  /

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  /

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  7

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  -

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

  /

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  /

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  7

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  -

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

  /

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  /

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  7

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  -

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

  /

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  /

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  7

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  -

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

  /

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  /

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  /

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  7

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  /

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

  /

 • Dovoljenje po ZTVP-1*:

  /

 • Dovoljenje po ZTFI-1:

  /

 • Dovoljenje po ZISDU-3:

  1

 • Dovoljenje po ZBan-2:

  /

 • Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:

  /

 • Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:

  /

*Prevajalnik storitev ZTVP-1 ZTFI najdete tukaj.

Datum zadnje spremembe: 12. 3. 2021


Legenda:


Investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI-1

1. Sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti.
2. Izvrševanje naročil za račun strank.
3. Poslovanje za svoj račun.
4. Gospodarjenje s finančnimi instrumenti.
5. Investicijsko svetovanje.
6. Izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa.
7. Izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa.
8. Upravljanje MTF.
9. Hramba in vodenje finančnih instrumentov za račun strank, ki vključuje tudi skrbništvo in sorodne storitve, kot so upravljanje denarnih in drugih vrst zavarovanja ter storitve vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank, razen vodenja centralnega registra.
10. Dajanje posojil vlagateljem, da bi ti lahko opravili enega ali več poslov s finančnimi instrumenti, če je investicijsko podjetje, ki daje posojilo, udeleženo pri teh poslih.
11. Svetovanje podjetjem glede kapitalske sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvijo in nakupi podjetij.
12. Menjalniške storitve, če jih investicijsko podjetje opravlja v zvezi z investicijskimi storitvami.
13. Investicijske raziskave in finančne analize ali druge oblike splošnih priporočil v zvezi s posli s finančnimi instrumenti.
14. Storitve v zvezi z izvedbo prve oziroma nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa.
15. Storitve in posli enake vrste kot investicijske storitve in posli oziroma pomožne investicijske storitve, ki se nanašajo na osnovne instrumente izvedenih finančnih instrumentov iz 5., 6., 7., 10. ali 11. točke drugega odstavka 7. člena ZTFI-1, če so povezane z investicijskimi storitvami in posli oziroma pomožnimi investicijskimi storitvami.
16. Upravljanje OTF


Storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po ZTVP-1
1. Borzno posredovanje
2. Gospodarjenje z vrednostnimi papirji
3. Izvedba prvih prodaj brez obveznosti odkupa
4. Izvedba prvih prodaj z obveznostjo odkupa
5. Storitve v zvezi z uvedbo VP v javno trgovanje
6. Investicijsko svetovanje
7. Vodenje računov nematerializiranih VP
8. Hramba VP
9. Storitve v zvezi s prevzemi
10. Posredovanje naročil
11. Trgovanje za svoj račun


Storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve po ZISDU-3
1. Storitve Gospodarjenja s finančnimi instrumenti
2. Investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti, kot jih določa ZTFI-1
3. Hramba in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov


Finančne storitve po ZBan-2 

7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:

 • z instrumenti denarnega trga,
 • s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
 • s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
 • z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti,
 • s prenosljivimi vrednostnimi papirji;
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si