Skoči do osrednje vsebine

List of public companies

No.

Public company

Address

 • 1.
 • CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d. d.
 • Čopova ulica 24 3000 Celje
 • 2.
 • CINKARNA Metalurško-kemična industrija Celje, d. d.
 • Kidričeva ulica 26 3000 Celje
 • 3.
 • DATALAB Tehnologije, d. d.
 • Hajdrihova ulica 28C 1000 Ljubljana
 • 4.
 • DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d. d.   
 • Ulica XIV. divizije 4 3000 Celje
 • 5.
 • EQUINOX NEPREMIČNINE d. d.
 • Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
 • 6.
 • IMO-RENT INVEST, nepremičninska vlaganja d. o. o.
 • Opekarniška cesta 2C, 3000 Celje
 • 7.
 • INTEREUROPA Globalni logistični servis, delniška družba
 • Vojkovo nabrežje 32 6000 Koper
 • 8.
 • KD GROUP, finančna družba, d. d.
 • Dunajska cesta 63 1000 Ljubljana
 • 9.
 • KD, finančna družba, d. d.
 • Dunajska cesta 63 1000 Ljubljana
 • 10.
 • KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
 • Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto
 • 11.
 • KS NALOŽBE, finančne naložbe, d. d.
 • Dunajska cesta 9 1000 Ljubljana
 • 12.
 • LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
 • Vojkovo nabrežje 38 6000 Koper
 • 13.
 • MELAMIN kemična tovarna d. d. Kočevje
 • Tomšičeva cesta 9 1330 Kočevje
 • 14.
 • NAMA , upravljanje z nepremičninami, d. d. Ljubljana
 • Tomšičeva ulica 1 1000 Ljubljana
 • 15.
 • NOVA LJUBLJANSKA BANKA d. d., Ljubljana
 • Trg republike 2 1000 Ljubljana
 • 16.
 • PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana
 • Dunajska cesta 50 1000 Ljubljana
 • 17.
 • POZAVAROVALNICA SAVA d. d.
 • Dunajska cesta 56 1000 Ljubljana
 • 18.
 • REPUBLIKA SLOVENIJA
 • Gregorčičeva ulica 20 1000 Ljubljana
 • 19.
 • SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi im drugimi proizvodi, d. d.
 • Litostrojska cesta 46 A 1000 Ljubljana
 • 20.
 • SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
 • Ulica Josipine Turnograjske 6 1000 Ljubljana
 • 21.
 • SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana
 • Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
 • 22.
 • SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d. d.
 • Fajfarjeva ulica 33 1000 Ljubljana
 • 23.
 • TELEKOM SLOVENIJE d. d.
 • Cigaletova 15 1000 Ljubljana
 • 24.
 • TERME ČATEŽ d. d. Čatež ob Savi
 • Topliška cesta 35 8251 Brežice
 • 25.
 • UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA, d.d.
 • Kovaška cesta 10 3214 Zreče
 • 26.
 • VIPA HOLDING d. d.
 • Lokarjev drevored 1 5270 Ajdovščina
 • 27.
 • ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
 • Miklošičeva cesta 19 1000 Ljubljana
 • Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, SI-Slovenija
 • Telephone: +386 (0)1 280 04 00
  Fax: +386 (0)1 280 04 30
 1. E-mail: info@atvp.si
 2. Media contacts: pr@atvp.si