Borza

Subjekt z dovoljenjem agencije Naslov Telefon / Faks / WWW

LJUBLJANSKA BORZA, d.d.

Slovenska 56,
Ljubljana

telefon: 01/ 471 02 11
faks: 01/ 471 02 13
www.ljse.si

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si