Člani uprav DZU, BPD, Borze in KDD

Člani uprav borznoposredniških družb
Ljubljanska borza

Člani uprav družb za upravljanje
Združenje družb za upravljanje ZDU-GIZ

Člani uprave centralno depotne družbe
KDD, d.d.

Člani uprave borze
Ljubljanska borza

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si