Borzni posrednik

Agencija objavlja seznam oseb, ki imajo dovoljenje Agencije za opravljanje poslov borznega posrednika in so s strani članov Ljubljanske borze pooblaščene za trgovanje na Ljubljanski borzi ter seznam oseb, ki so od članov Ljubljanske borze z oddaljenim dostopom pooblaščeni za trgovanje.


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si