Centralna klirinško depotna družba

Subjekt z dovoljenjem agencije Naslov Telefon / Faks / WWW
KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA, d.d. Tivolska 48, Ljubljana

telefon: 01/ 307 35 00
faks: 01/ 307 35 07
www.kdd.si

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si