ATVP

ATVP zaključila nadzorni postopek nad družbo Petrol d. d.

23.12.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zaradi velikega zanimanja javnosti sporoča, da je zaključila nadzorni postopek nad družbo Petrol d. d., ki ga je začela zaradi suma kršitev pri razkritju nadzorovanih informacij ob menjavi uprave te družbe oktobra letos. V nadzornem postopku ATVP ni ugotovila zakonskih kršitev pri razkrivanju nadzorovanih informacij. Ker pa je v postopku nadzora ugotovila določene nedoslednosti oziroma pomanjkljivosti na področju korporativnega poročanja, je upravi in nadzornemu svetu družbe Petrol d. d. posredovala priporočila za izboljšanje nivoja korporativnega poročanja.