ATVP

ATVP izdala okrožnico v zvezi s poročanjem javnih družb

19.12.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na javne družbe naslovila okrožnico, povezano s področjem obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij. V njej je povzela bistvene zakonodajne spremembe, do katerih je prišlo v zadnjem letu, ter predstavila druge koristne informacije, za katere ocenjuje, da jih bodo javne družbe lahko uporabile za izboljšanje korporativnega poročanja. ATVP je v okrožnici napovedala tudi nekatere aktivnosti na področju nadzora nad poročanjem javnih družb, ki jih načrtuje v prihodnjem letu.