ATVP

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI-1

14.11.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, 14. novembra 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika.

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek se lahko posredujejo ATVP najkasneje do 22. novembra 2019.