ATVP

Svet ATVP se je seznanil z osnutkoma splošnih aktov s področja ZISDU-3

30.10.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, 30. oktobra 2019, seznanil z osnutkoma Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje in Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov.

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavana osnutka posreduje v javno obravnavo. Rok za morebitne pripombe je do 14. novembra 2019.