ATVP

ATVP izdala nadzorni ukrep družbi NIKA d. d., Brežice

08.10.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v informacijskem sistemu SEOnet dne 8. 10. 2019 objavila informacijo, da družba NIKA investiranje in razvoj d. d. Brežice, Trg izgnancev 1A, Brežice (NIKA) ne spoštuje obveznosti razkrivanja informacij iz 3. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Družba NIKA ni objavila revidiranega letnega poročila za leto 2018.