ATVP

ATVP gostila Dneve regulatorjev JV Evrope

09.09.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je 5. in 6. septembra gostila že 4. Dneve regulatorjev JV Evrope, na katerem sodelujejo regulatorji trgov finančnih instrumentov iz Češke, Slovaške, Hrvaške, Romunije, Madžarske in Slovenije.

V predstavitvah in razpravah so se udeleženci dotaknili mnogih odprtih tem, vse z namenom doseganja večje primerljivosti svojih aktivnosti in nadzornih praks ter morebitnega poenotenja stališč pri Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA). Osrednje teme letošnjega srečanja so bile: posegi pristojnih organov v zvezi s posameznimi problematičnimi finančnimi produkti, čezmejne nadzorne aktivnosti in nadzor nad finančnim poročanjem.