ATVP

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZPIZ-2

29.08.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 29. 8. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Priloge: MATRIKA/PSFP, MATRIKA/PSTR in MATRIKA/PSSR).

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 13. 9. 2019.