ATVP

Uveljavitev ZTFI-1 ter novel ZISDU-3C in ZUAIS-A

17.12.2018

Dne 15. 12. 2018 so začeli veljati Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3C) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-A).

Besedila navedenih predpisov so objavljena tukaj.