ATVP

Objava ZTFI-1, ZISDU-3C in ZUAIS-A v Uradnem listu RS

03.12.2018

V Uradnem listu RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018 so objavljeni naslednji zakoni:

– Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1);

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3C) ter

–Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-A).

Vsi trije navedeni zakoni bodo začeli veljati dne 15. 12. 2018.