ATVP

ATVP izdala Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

12.10.2018

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na seji dne 10. 10. 2018 sprejel Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) izdaja na podlagi določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPPDFT-1). Zavezanci morajo najkasneje v šestih mesecih od izdaje smernic prilagoditi svoje akte smernicam.

ATVP kot nadzorni organ iz 139. člena ZPPDFT-1 izdaja Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma na podlagi 154. člena ZPPPDFT-1. Navedeni zakon v 4. členu določa, kdo so zavezanci, ki morajo sprejeti ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, 139. člen ZPPDFT-1 določa, kateri so nadzorni organi, medtem ko je v 151. členu navedeno, kateri nadzorni organi nadzorujejo posamezne zavezance iz 4. člena ZPPDFT-1.