ATVP

Skorajšnji iztek roka za prijavo k sodelovanju v Interesni skupini za vrednostne papirje in trge

24.08.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev ponovno obvešča javnost, da Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) zbira prijave za sodelovanje v Interesni skupini za vrednostne papirje in trge (ang. Securities Markets Stakeholder Group – SMSG). Člane interesne skupine SMSG, ki bodo zastopali interese različnih deležnikov finančnih trgov EU, bo na podlagi predlogov ustreznih zainteresiranih strani imenoval Odbor nadzornikov ESMA. Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo do 6. septembra 2018, izbrani kandidati pa bodo svojo funkcijo začeli opravljati januarja 2019.

Več informacij:
Sporočilo za javnost ESMA
Javni poziv ESMA