ATVP

ATVP družbi Anatol zavrnila izdajo soglasja za odstop od prevzemne namere v postopku prevzema Cinkarne Celje

13.07.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) na podlagi drugega odstavka 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov zainteresirano javnost in vlagatelje obvešča, da je dne 12. 7. 2018 postala pravnomočna odločba, s katero je ATVP zavrnila zahtevo družbe Anatol S.a.r.l., 59, Rue de Rollingergrund, Luxembourg za izdajo soglasja za odstop od prevzemne namere (objavljene v časopisu Delo dne 4. 6. 2018) za odkup vseh delnic družbe Cinkarna metalurško-kemična industrija Celje, d. d., Kidričeva ulica 26, Celje. Po določbah Zakona o prevzemih prevzemnik, ki po objavi prevzemne namere od nje odstopi, eno leto po tem ne sme dati nove prevzemne ponudbe, razen če za ta odstop pridobi soglasje ATVP.