ATVP

ESMA vabi zainteresirane k sodelovanju v Interesni skupini za vrednostne papirje in trge

06.07.2018

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil javni poziv za sodelovanje v Interesni skupini za vrednostne papirje in trge (ang. Securities Markets Stakeholder Group – SMSG). Člane interesne skupine SMSG, ki bodo zastopali interese različnih deležnikov finančnih trgov EU, bo na podlagi predlogov ustreznih zainteresiranih strani imenoval Odbor nadzornikov ESMA. Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo do 6. septembra 2018, svojo funkcijo pa bodo izbrani kandidati začeli opravljati januarja 2019.

Interesna skupina SMSG je ustanovljena na podlagi 37. člena Uredbe ESMA z namenom, da olajša posvetovanje med ESMA in zainteresiranimi deležniki na področjih v pristojnosti ESMA, in zagotavlja tehnične nasvete v razvoju njenih politik. Skupino sestavlja 30 članov, ki zastopajo udeležence različnih sektorjev finančnih trgov EU - potrošnike, uporabnike finančnih storitev, ponudnike finančnih storitev in njihove zaposlene, akademike ter predstavnike malih in srednjih podjetij. Skupina se sestaja vsaj štirikrat na leto in dvakrat z Odborom nadzornikov ESMA. Člani interesne skupine SMSG so imenovani za obdobje dveh let in pol, in so lahko imenovani za dva zaporedna mandata.

Več informacij:
Sporočilo za javnost ESMA
Javni poziv ESMA