Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

Prijava kršitev

Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

Motnje pri dostopu do sistema za poročanje ATVP

Danes objavljeno

Zaradi nadgradnje informacijskega sistema Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) bo od četrtka, 30. 6. 2016 od 16. ure do petka, 1. 7. 2016 do 7. ure prihajalo do občasnih motenj pri dostopu do poročilnega sistema ATVP za poročanje družb za upravljanje in skrbnikov. ... >več

ATVP objavila spletno rubriko "Ukinitev registrskih računov"

24.06.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na svoji spletni strani objavila novo rubriko Ukinitev registrskih računov. V njej je predstavila ključne informacije v zvezi z ukinitvijo registrskih računov pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi.... >več

Objava splošnega akta s področja ZPZPŠ-1 v Uradnem listu RS

21.06.2016

V Uradnem listu RS št. 43 je bil dne 20. 6. 2016 objavljen Sklep o obrazcu za izdajo potrdila o stanju na osebnem računu člana in obrazcu za predložitev potrdila o vplačilih športnega društva.... >več

Obvestilo vlagateljem in javnosti v zvezi z borznoposredniško družbo Moja delnica BPH, d.d.

20.06.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v zadnjih dneh sprejela številne klice vlagateljev – strank borznoposredniške družbe Moja delnica BPH, d.d.. ATVP pojasnjuje, da opravlja nadzor nad družbo Moja delnica BPH, d.d., konkretno vsebino nadzornega postopka pa je ATVP v skladu z določbami 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) dolžna varovati kot zaupno.... >več

Svet ATVP sprejel splošni akt s področja ZPZPŠ-1

15.06.2016

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 15. 6. 2016, na podlagi Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1) sprejel Sklep o obrazcu za izdajo potrdila o stanju na osebnem računu člana in obrazcu za predložitev potrdila o vplačilih športnega društva.... >več

ATVP objavila aplikacijo e-Sklep o poslovanju družbe za upravljanje

10.06.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je po objavi aplikacije e-ZISDU-3 na svoji spletni strani e-Zakonodaja objavila še aplikacijo e-Sklep o poslovanju družbe za upravljanje. V njej je navedeni splošni akt dopolnjen s povezavami na evropsko zakonodajo, komentarje ATVP in definicije posameznih pojmov.... >več

ATVP z okrožnico opozorila javne družbe na spremembe glede obveznosti poročanja

08.06.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je javnim družbam poslala okrožnico, s katero je predstavila predvsem tisti del spremenjenega in dopolnjenega Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki zadeva obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij javnih družb (3. poglavje ZTFI). ... >več

ATVP objavila aplikacijo e-ZISDU-3

03.06.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na svojih spletnih straneh objavila aplikacijo e-ZISDU-3. Ta je zasnovana tako, da uporabnikom ob ogledu posameznega člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) omogoča ogled vseh z njim povezanih vsebin kot so splošni akti, sprejeti na njegovi podlagi, evropska zakonodaja, stališča Sveta Agencije, komentarji ATVP in sodna praksa. ... >več

Svet ATVP potrdil osnutek splošnega akta s področja ZPZPŠ-1

01.06.2016

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 1. 6. 2016, obravnaval osnutek Sklepa o obrazcu za izdajo potrdila o stanju na osebnem računu člana in obrazcu za predložitev potrdila o vplačilih športnega društva. Svet ATVP je sklenil, da je navedeni osnutek splošnega akta, pripravljen na podlagi Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1), primeren za javno obravnavo. ... >več

Arhiv novic