Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure


Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

Informacije za vlagatelje v zvezi z izplačili zajamčenih terjatev iz borznoposredniške družbe Moja delnica BPH, d.d. - v stečaju

05.08.2016

Z dnem začetka stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo Moja delnica BPH d. d. (11.7.2016), je Banka Slovenije v skladu s 466. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju ZTFI), prevzela obveznost izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev borznoposredniške družbe v stečaju. ... >več

ESMA vlagatelje opozarja na prodajo kompleksnih produktov

02.08.2016

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) male vlagatelje opozarja na prodajo kompleksnih produktov, kot so finančne pogodbe na razliko (CFD – contract for differences) in binarne opcije (binary options), saj se vlagatelji premalokrat zavedajo tveganj, povezanih s temi produkti. ... >več

ATVP pojasnjuje zavajajoče navedbe nekaterih medijev v primeru družbe Gorenje, d.d.

27.07.2016

Potem, ko je bila v zadnjih dneh v nekaterih medijih objavljena informacija o dogajanju v družbi Gorenje, d.d. pri tem pa je bila zavajajoče izpostavljena vloga Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) kot nadzornika kapitalskega trga, ATVP pojasnjuje svojo vlogo in ukrepe, ki jih ima skladno z zakonodajo. ... >več

Zahteva za objavo popravka v zvezi s člankom časnika Finance z naslovom Bobinac, s.p., in Čas za netransparentnost

26.07.2016

Na spletni strani časnika Finance je bil dne 26.7.2016 objavljen članek z naslovom Bobinac, s. p., in Čas za netransparentnost novinarke Petre Sovdat v zvezi z zadnjim dogajanjem v družbi Gorenje, d.d. in borznoposredniški družbi Moja delnica BPH, d.d. Zaradi zagotovitve objektivnega poročanja javnosti pošiljamo popravek in zahtevamo, da ga objavite v skladu s 27. členom Zakona o medijih. ... >več

Uvedba stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo Moja delnica BPH, d. d.

11.07.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) obvešča javnost, da je po podatkih AJPES Okrožno sodišče v Ljubljani dne 11. 7. 2016 izdalo sklep o začetku stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo MOJA DELNICA borzno posredniška hiša, d. d., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.... >več

Motnje pri dostopu do sistema za poročanje ATVP

01.07.2016

Zaradi nadgradnje informacijskega sistema Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) bo od petka, 1. 7. 2016 od 16. ure do ponedeljka, 4. 7. 2016 do 7. ure prihajalo do občasnih motenj pri dostopu do poročilnega sistema ATVP za poročanje o osebah, ki so jim dostopne notranje informacije (SONI-1).... >več

Okrožnica ATVP v zvezi s poročanjem o poslih oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti, in z njimi povezanih oseb

30.06.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je javnim družbam poslala okrožnico, s katero je povzela bistvene spremembe, ki jih prinašata Uredba o zlorabi trga (EU) št. 596/2014 in Delegirana Uredba 2016/522 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014, glede poročanja o poslih oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti, in z njimi povezanih oseb (obrazec IN-1). ... >več

Motnje pri dostopu do sistema za poročanje ATVP

29.06.2016

Zaradi nadgradnje informacijskega sistema Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) bo od četrtka, 30. 6. 2016 od 16. ure do petka, 1. 7. 2016 do 7. ure prihajalo do občasnih motenj pri dostopu do poročilnega sistema ATVP za poročanje družb za upravljanje in skrbnikov. ... >več

ATVP objavila spletno rubriko "Ukinitev registrskih računov"

24.06.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na svoji spletni strani objavila novo rubriko Ukinitev registrskih računov. V njej je predstavila ključne informacije v zvezi z ukinitvijo registrskih računov pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi.... >več

Arhiv novic